Het onderzoek

Informatie over bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdige herkenning van mensen met een verhoogde kans op een plotse hartstilstand

Nieuws

April 2022

.

Aanmelden voor de RESCUED studie kan niet meer, want er doen genoeg huisartspraktijken mee!

Ongeveer 600 huisartspraktijken dragen bij aan de RESCUED studie. Hiermee hebben we genoeg gegevens om te analyseren. We zijn pas net begonnen met analyseren, dus de resultaten komen nog.

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Februari 2022

.

Al ruim 550 huisartspraktijken doen mee! Voor een goed onderzoek hebben wij nog HIS gegevens nodig van ongeveer 50 plotse hartstilstand cases. Daarom vragen wij om uw deelname. Uw bijdrage kan echt net het verschil maken!

Statistisch gezien zal er in elke huisartspraktijk tenminste één case van plotse hartstilstand zijn. Dit blijkt ook uit de data van het ARREST cohort, dat al sinds 2005 onderzoek doet naar het verbeteren van reanimatie en beter voorspellen van acute hartdood. Bij 50% van de mensen die een hartstilstand kregen was niet bekend dat zij een hartziekte hadden.

Het ARREST cohort

AmsteRdam REsuscitation STudies (ARREST) doet onderzoek naar plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis in de provincie Noord-Holland, en sinds medio 2005 zijn zonder onderbreking alle reanimaties geregistreerd. De ARREST studie registreert reanimatiekarakteristieken van reanimaties buiten het ziekenhuis en brengt risicofactoren voor het optreden van een plotselinge hartstilstand in kaart, om de factoren die mensen kwetsbaar maken voor het krijgen van een hartstilstand en de hulpverlening tijdens een reanimatie buiten het ziekenhuis te onderzoeken. De patiënten uit het ARREST cohort die de hartstilstand hebben overleefd, hebben ons toestemming gegeven om patiëntgegevens op te vragen. Helaas overlijdt een groot percentage tijdens of na de reanimatie en kan aan deze patiënten geen toestemming gevraagd worden. U mag hun gegevens aan ons verstrekken omdat gegevens van overleden patiënten buiten de reikwijdte vallen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De RESCUED studie

Met de RESCUED studie willen wij aanknopingspunten vinden om mensen met een verhoogde kans op een plotse hartstilstand eerder te identificeren in de 1e lijn. Hiervoor zijn de huisartsendata onmisbaar, o.a. omdat 40-50% van de patiënten met een acute hartstilstand niet eerder bij een cardioloog is geweest.

Voor de RESCUED studie zijn gegevens uit huisartsendossiers nodig van patiënten die een plotse hartstilstand hebben gehad en van vergelijkbare mensen zonder plotse hartstilstand (cases en controles). De cases zijn de patiënten uit het ARREST cohort, daarnaast zoeken wij per case maximaal 5 controle patiënten uit dezelfde huisartspraktijk die geen hartstilstand hebben gehad om de gegevens te vergelijken. Omdat de controle patiënten anoniem geanalyseerd worden, mag dit volgens de wetgeving ook zonder toestemming van deze patiënten. We gaan zoeken naar (klinische) voorspellers in het huisartsinformatiesysteem (HIS). Naast beproefde regressie analyse technieken, gebruiken wij innovatieve technieken zoals datamining. Datamining is een artificiële intelligentie computertechniek die bij uitstek kan leiden tot nieuwe aanwijzingen. De analyses vinden geaggregeerd plaats, dat betekent dat wij de individuele informatie (zoals bijvoorbeeld de vrije tekst) niet per individu kunnen nakijken en wij dus geen persoonlijke informatie kunnen nalezen.

Anderen over de RESCUED studie

Het Nederlands huisartsen genootschap (NHG)

Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH)

Veilig en verantwoord

Het onderzoek is getoetst aan de Nederlandse (WMO, WGBO en AVG), en Europese wettelijke normen door de medische ethische commissies van het Amsterdam UMC (zowel locatie AMC als VUmc), waarna de raad van bestuur toestemming heeft gegeven voor dit onderzoek. Bij deelname voldoet u daarom aan alle normen die de wetgeving in deze aan u stelt.

De onderzoekers

De onderzoeksleiders zijn:

  • Prof. Petra Elders, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde
  • Prof. Henk van Weert, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde
  • Dr. Hanno Tan, cardioloog en onderzoeker.

Er werken uiteraard nog veel meer onderzoekers aan de ARREST en RESCUED studie mee. Deze onderzoekers zijn werkzaam bij het Amsterdam UMC, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Heeft u vragen of opmerkingen?

neem dan contact met ons op via: rescued@amsterdamumc.nl