Veel gestelde vragen

FAQ’s over digitaal uitlezen HIS gegevens via STIZON voor de ARREST en RESCUED studie

Waarom is het belangrijk dat ik meewerk aan dit onderzoek?

Plotselinge hartstilstand veroorzaakt ongeveer 50% van de cardiovasculaire sterfte en 20% van de totale sterfte in Nederland. Slechts 20% overleeft een plotse hartstilstand vaak met flinke rest verschijnselen. Voor het vinden van aanknopingspunten ter identificatie van mensen met een hoog risico op het krijgen van een hartstilstand zijn de huisartsendata onmisbaar, omdat 40-50% van de patiënten met een acute hartstilstand niet eerder bij een cardioloog is geweest.

Hoeveel werk kost het uitlezen mij?

Het uitlezen is eenvoudig.

Meld u aan op de aanmeld pagina of vul de ontbrekende gegevens in op het toestemmingsformulier en de verwerkersovereenkomst die u per post heeft ontvangen.

Het gaat om de volgende gegevens:
o naam en AGB code van u en uw praktijk,
o het type HIS software,
o uw contactgegevens
o handtekening.

U hoeft dan bij de meeste HIS Systemen verder niets te doen.

Bij gebruik Micro-HIS
o Gebruikt u Micro-HIS, dan moet u nog een vinkje aanzetten.
Bij gebruik Bricks/TetraHis
o Gebruikt u Bricks/TetraHis dan moet u nog een extra machtiging van Tetra B.V. tekenen.
Bij gebruik van Promedico-VDF
Alleen bij de praktijken met Promedico-VDF ligt het iets ingewikkelder (veelal apotheekhoudende huisartsen). Voor dit HIS hebben wij een handleiding.

Zo nodig kan STIZON u hierbij telefonisch ondersteunen. Zij zijn bereikbaar op 030 744 0801.

Hoeveel huisartspraktijken doen hier al aan mee?

Al meer dan 500 praktijken. Dat zijn onder andere de praktijken die aangesloten zijn bij Ketenzorg West-Friesland en het academische huisartsen netwerk van het Amsterdam UMC. Wij streven naar ruim 700 praktijken.

Waarom digitaal uitlezen?

Vanwege een paar redenen.

  1. Het kost uw praktijk bijna geen tijd en moeite.
  2. Wij gebruiken innovatieve technieken gebruiken die bij uitstek kunnen leiden tot nieuwe aanwijzingen (zoals datamining, een artificiële intelligentie computertechniek). De afdeling medische informatica van Amsterdam UMC heeft samen met de afdeling huisartsengeneeskunde een methode ontwikkeld om de privacy tijdens de datamining volledig te kunnen garanderen.
  3. De analyses vinden geaggregeerd plaats, dat betekent dat de onderzoekers de individuele informatie (zoals bijvoorbeeld de vrije tekst) niet per individu kunnen nakijken en dus geen persoonlijke informatie kunnen nalezen.

Kan het Amsterdam UMC (de onderzoekers) of STIZON inloggen in mijn HIS?

Nee. Als u toestemming geeft, vraagt STIZON bij uw HIS leverancier éénmalig een afschrift van uw HIS op. Wij (de onderzoekers) krijgen pas na anonimisatie, enkel de voor het onderzoek relevante gegevens van STIZON. STIZON verwerkt de HIS gegevens volgens de geldende privacy normen en wordt periodiek en onafhankelijk gecontroleerd.

Hoe veilig is het delen van uw data?

STIZON is een onafhankelijke stichting die verantwoordelijk is voor het opslaan van zorgregistraties. Al sinds 1999 zijn zij de erkende partij voor het verwerken van huisartsendata; er hebben zich meer dan 1200 praktijken aangesloten bij STIZON.

De werkwijze van STIZON is gecertificeerd en getoetst aan de wettelijke normen. Gegevens worden volgens de huidige wetgeving beschermd. STIZON voldoet aan de privacywetgeving en heeft voor de beveiliging en verwerking van de gegevens een ISO-certificering (ISO027001 en NEN7510). Deze toetsing wordt periodiek herhaald. Ook de functionaris gegevensbescherming van het Amsterdam UMC houdt toezicht op de verwerking van de gegevens.

Waarom moet ik een verwerkersovereenkomst tekenen?

Een verwerkersovereenkomst is nodig om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De overeenkomst legt vast dat STIZON de gegevens die uit uw HIS worden uitgelezen alleen gebruikt voor het ARREST/RESCUED onderzoek, beveiligd opslaat en weer vernietigt nadat de wettelijke bewaartermijn verlopen is.

Waarom onderzoek tijdens COVID-19 pandemie?

Wij begrijpen dat de werkbelasting in uw praktijk op het moment hoog is door Corona en dat u graag uw aandacht houdt bij uw primaire taak van zorgverlening. Toch willen we u met klem vragen bij te dragen aan dit onderzoek, opdat wij inzicht krijgen in de oorzaken van plotse hartstilstand. Met deze inzichten hopen wij uiteindelijk bij te kunnen dragen aan vroege signalering, tijdige zorg en vermindering van druk op de zorg. Meedoen aan dit onderzoek kost u bovendien niet veel tijd.

Wat heeft dit voor nut voor mijn praktijk?

Door uw HIS eenmalig te laten uitlezen, draagt u bij aan onderzoek naar plotse hartstilstand, waarmee wij nieuwe onderzoeken en behandelingen kunnen starten.

Indien uw praktijk zich jaarlijks laat uitlezen ontvangt u van STIZON/INSZO bovendien spiegel- en stuurinformatie. Deze informatie geeft u meer inzicht in de zorgverlening in uw praktijk. Mocht u hier geïnteresseerd in zijn, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van een vrijblijvend en gratis proefpakket om zelf te ervaren wat de voordelen zijn.

Daarnaast kunnen de resultaten van dit onderzoek (en ander HIS gebaseerd onderzoek) in de toekomst geïmplementeerd worden in de spiegel- en stuurinformatie van STIZON/INSZO, of zelfs als ondersteuningsmodule in het HIS geïntegreerd worden.

Mijn HIS gaat binnenkort uitgelezen worden voor de huisartsenopleiding. Kunnen jullie die gegevens niet gebruiken?

De SBOH gaat de gegevens binnenkort uitlezen ten bate van de huisartsenopleiding. Daarbij worden alleen de laatste twee jaar uitgelezen. De data worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

ARREST en RESCUED hebben de data van de afgelopen tien jaar nodig. Aan de opslag voor wetenschappelijk onderzoek van reguliere zorgdata worden hoge wettelijke eisen gesteld. Dit zijn andere eisen dan voor het uitlezen voor de huisartsenopleiding. Wij hebben STIZON als samenwerkingspartner nodig om tien jaar uit te kunnen lezen en om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Hoe zit het met STIZON, PHARMO en INSZO?

Het PHARMO Instituut en INSZO zijn uitvoeringsorganisaties voor respectievelijk wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening aan zorgverleners.

Door deze constructie, waarbij STIZON opereert als een trusted third party (TTP), wordt het beheer en verzamelen van gegevens gescheiden van het gebruik van de gegevens. Dat laatste is noodzakelijk om oneigenlijk gebruik van gegevens te voorkomen en de privacy en beveiliging van gegevens optimaal en volgens de meest moderne standaarden te kunnen beschermen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

neem dan contact met ons op via: rescued@amsterdamumc.nl